Tasosuoritukset

Suomen Musiikkioppilaitosten liitto
Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet

Oboensoiton perustaso 1

Tavoitteet PT 1:n suorittamiselle

Oppilas

–  on löytänyt luontevan soittotavan

–  tuntee sävelpuhtauden alkeet sekä puhalluksen ja hengityksen perusteet. Artikulaatiotavat ja dynamiikka ovat kehittymässä

–  on omaksunut musiikillisia perustaitoja: pystyy pitämään tempon, osaa ilmaista kappaleen tunnelmaa sekä hahmottaa yksinkertaisia musiikillisia rakenteita

–  osaa tarvittavat asteikot

–  osaa lukea helppoa nuottitekstiä

–  on oppinut harjoittelemaan säännöllisesti

–  on osallistunut yhteissoittoon

hallitsee ohjelmakokonaisuuden ja esiintymistilanteen

PT 1:n suoritus

Asteikot ja prima vista

–  soitetaan hyvissä ajoin ennen ohjelmaosuutta toisen opettajan kuunnellessa

–  duurit ja melodiset tai harmoniset mollit kolmisointuineen 2# ja 1b asti, yksi oktaavi legatossa

–  hyvin helppo prima vista

–  arviointi: suoritettu/uusittava

Ohjelmaosuus

–   yksi etydi

–  kaksi erityylistä kappaletta mielellään eri sävellajeissa

–  osa ohjelmasta soitetaan ulkoa

–  ohjelmaan voi sisältyä kamarimusiikkia muullekin kokoonpanolle kuin oboe-piano

–  arviointi: suoritettu/uusittava

Oboensoiton perustaso 2

Tavoitteet PT 2:n suorittamiselle

Oppilas

–  on saanut lisää valmiuksia teknisiin perustaitoihin: soittimen hallinta sekä hengitystekniikka ovat kehittyneet, artikulaatio on selkeämpää ja rekisterit tasaisemmat, sävelpuhtaus on varmempaa, dynamiikassa on monipuolisuutta

–  on saanut lisää valmiuksia musiikilliseen ilmaisuun

–  osaa hahmottaa harjoittelemiensa teosten musiikillisia rakenteita

–  osaa tarvittavat asteikot sujuvasti

–  osaa lukea PT 1:n tasoista nuottitekstiä sujuvasti

–  tuntee yleisimmät musiikkitermit

–  harjoittelee säännöllisesti ja itsenäisesti

–  on saanut lisää esiintymis- ja yhteissoittokokemusta

on tutustunut oboen röörin tekemiseen

PT 2:n suoritus

Asteikot ja prima vista

–  soitetaan hyvissä ajoin ennen ohjelmaosuutta toisen opettajan kuunnellessa

–  duurit ja melodiset tai harmoniset mollit kolmisointuineen 4# ja 3b asti, puolitoista tai kaksi oktaavia legatossa

–  kromaattinen asteikko c1-c3 legatossa

–  prima vista PT 1:n tasoa

–  arviointi: suoritettu / uusittava, halutessaan opiskelija saa myös numeroarvosanan 1-5

Ohjelmaosuus

–   yksi etydi

–  kolme erityylistä kappaletta tai moniosaisen sävellyksen kaksi eri luonteista osaa ja yksi muu teos

–  osa ohjelmasta soitetaan ulkoa

–  ohjelmaan voi sisältyä myös säestyksetön sävellys sekä kamarimusiikkia muullekin kokoonpanolle kuin oboe-piano

–  arviointi: suoritettu / uusittava, halutessaan opiskelija saa myös numeroarvosanan 1-5

Oboensoiton perustaso 3

Tavoitteet PT 3:n suorittamiselle

Oppilas

–  hallitsee soittimensa perustekniikan entistä paremmin: artikulaatio on selkeää, dynamiikka ( ja äänen sävyjen käyttö) on monipuolista, sormitekniikka sujuvaa, sävelpuhtaus on hyvä, kolmiviivainen rekisteri f3:een asti on tuttu

–  osaa hahmottaa harjoittelemiensa teosten musiikillisia rakenteita

–  osaa tulkita eri aikakausien musiikkia

–  osaa tarvittavat asteikot sujuvasti

–  osaa hyödyntää musiikin perusteissa opittuja tietoja ja taitoja soitossaan

–  osaa lukea PT 2:n tasoista nuottitekstiä sujuvasti

–  harjoittelee säännöllisesti ja itsenäisesti

–  on saanut lisää esiintymisvarmuutta ja yhteissoittokokemusta

–  tuntee musiikin keskeisimmän terminologian

osaa tehdä oboen röörejä

PT 3:n suoritus

Asteikot, prima vista

–  soitetaan hyvissä ajoin ennen ohjelmaosuutta toisen opettajan kuunnellessa

–  kaikki duurit ja melodiset tai harmoniset mollit kolmisointuineen,  puolitoista tai kaksi oktaavia legatossa

–  kromaattinen asteikko b-f3 legatossa

–  prima vista PT 2:n tasoa

–  arviointi: 1-5

Ohjelmaosuus

–   yksi etydi

–  neljä erityylistä kappaletta tai kaksi eri luonteista osaa moniosaisesta sävellyksestä ja kaksi muuta teosta

–  osa ohjelmasta soitetaan ulkoa.

–  ohjelmaan voi sisältyä myös säestyksetön sävellys sekä kamarimusiikkia muullekin kokoonpanolle kuin oboe-piano

–  arviointi: 1-5

Oboensoiton musiikkiopistotaso

Tavoitteet MOT:n suorittamiselle

Oppilas

–  hallitsee soittimensa hyvin: tekniikka on sujuvaa, artikulaatio selkeää ja tyyliin sopivaa. Soinnissa on monipuolisuutta ja värikkyyttä, sävelpuhtaus on varmaa. Nyansointi on selkeää, dynaaminen skaala laaja, agogiikkaa käytetään. Laajat kokonaisuudet onnistuvat myös hengitysteknisesti.

–  osaa hahmottaa harjoittelemiensa teosten musiikillisia rakenteita ja kokonaisuuksia

–  osoittaa itsenäistä pyrkimystä tulkinnan monipuolisuuteen

–  tuntee eri tyylikaudet ja osaa tuoda niiden erityispiirteitä esiin soitossaan

–  on tutustunut aikamme musiikin soittotekniikoihin ja notaatioon

–  osaa valmistaa teoksia itsenäisesti sekä hyödyntää musiikin perusteissa opittuja tietoja ja taitoja soitossaan

–  on saanut lisää esiintymisvarmuutta ja tulkintatahtoa, lavaesiintyminen on luontevaa ja yleisön huomioon ottavaa

–  käy konserteissa ja kuuntelee äänitteitä

osaa asteikot ja tuntee musiikin keskeisimmän terminologian

MOT:n suoritus

Asteikot, prima vista

–  soitetaan hyvissä ajoin ennen ohjelmaosuutta toisen opettajan kuunnellessa

–  kaikki duurit, melodiset ja harmoniset mollit kolmisointuineen sekä  dominanttiseptimisoinnut, puolitoista tai kaksi oktaavia legatossa

–  kromaattinen asteikko b-f3 legatossa

–  prima vista T 3:n tasoa

–  arviointi: 1-5

Ohjelmaosuus

–  neljä etydiä, joista esitetään yksi. Soitettavan etydin oppilas saa tietää tasosuoritusta edeltävänä päivänä

–  laajamuotoinen teos

–  kaksi erityylistä kappaletta

–  osa ohjelmasta soitetaan ulkoa

–  ohjelmaan voi sisältyä säestyksetön sävellys sekä kamarimusiikkia muillekin kokoonpanoille kuin oboe-piano

–  arviointi: 1-5

Kaikissa tasosuorituksissa ohjelma voi sisältää improvisointia ja oppilaan oman sävellyksen.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Oboensoiton tasosuoritusten arviointi

Asteikot: suoritettu/uusittava

Prima vista ja ohjelmaosuus: PT 1: suoritettu/uusittava

                                          PT 2 suoritettu / uusittava  tai 1-5

                                          PT 3, MOT: 1-5

Arviointi

Tasosuorituksen jälkeen yksi lautakunnan jäsenistä antaa suullisen palautteen. Oma opettaja kirjoittaa myöhemmin tiivistelmän arvioinnista oppilaalle.

Oppilaan itsearviointi

Opettaja ohjaa oppilasta itsearviointiin jo tasosuoritusta valmistettaessa mutta myös esimerkiksi tasosuorituksen jälkeisellä soittotunnilla. Oppilaalle voi laatia valmiiksi kysymyksiä, joista keskustellaan yhdessä.

Lautakunta

PT 1 ja PT 2: puheenjohtaja ja kaksi jäsentä

PT 3 ja MOT: puheenjohtaja ja kolme jäsentä

Arvosanat

1               Hyväksytty: Oppilas selviytyy tehtävästä juuri ja juuri.

2               Tyydyttävä: Tason vaatimusten hallinnassa selviä puutteita.

3               Hyvä: Lähes sujuvasti ja kunnollisesti osattu ohjelma, mutta soitto on jäykkää tai ulkokohtaista. Soitossa on epäpuhtauksia ja rytmistä epätarkkuutta. Äänenmuodostuksessa on puutteita.

4               Kiitettävä: Soitto on musikaalista ja eläytyvää sekä ohjelmakokonaisuus hyvin hallittu. Sävelpuhtaus on pääosin kunnossa ja äänen laatu hyvä.

5               Erinomainen: Soitto on määrätietoista, ilmaisuvoimaista ja kommunikoivaa. Musiikilliset ja tekniset taidot ovat monipuoliset.