Näyttökonsertit ja lopputyö

Näyttökonsertti, työpaja, lopputyö

 

Instrumenttiopintojen näytöissä arvioinnin kohteena ovat instrumentin hallinta sekä esittäminen ja ilmaiseminen.

 

 

Arviointi on oleellinen osa oppimista. Se tukee tavoitteiden asettamista, itseohjautuvuutta, oppilaan edistymistä ja oppimisen taitoja. Opettajalle se tuottaa tietoa siitä, miten opetusta kannattaa jatkossa suunnata. Oppilaan työskentelyä arvioidaan monipuolisesti suhteutettuna tavoitteisiin ja oppilaan valmiuksiin. Arvioinnin pääpaino on arjen oppimistilanteissa toteutuvassa jatkuvassa vuorovaikutuksessa. Menetelmiä ovat opintojen suunnittelu- ja arviointikeskustelut, itsearviointi, oman oppimisen dokumentointi, vertaisarviointi ja sanallinen palaute.

 

Instrumentin opintojakson tavoitteisiin kuuluvat teknisen hallinnan näytöt (asteikot, etydit, prima vista) voidaan toteuttaa ryhmissä. Mikäli oppilaalle on hyödyksi saada kokemusta laajemmasta kertanäytöstä, tehdään yksilöllisiä poikkeuksia.

 

Perusopintojen instrumenttivalmiudet 4 -opintojakson näytön ja syventävien opintojen lopputyön arvioi oman opettajan lisäksi kaksi muuta opettajaa, muita näyttöjä yksi muu opettaja. Opinnot arvioidaan sanallisesti ja ne kirjataan opintorekisteriin.