Musiikkisanastoa

A

aber                                 mutta

accelerando (accel.)        kiihdyttäen

adagio                             hitaasti

ad libitum (ad lib.)          vapaasti

agilité                              vilkkaus

agitato                             kiihkeästi

al coda                             codaan

al fine                              fine -sanaan saakka

alla marcia                      marssin tapaan

allegretto                         hilpeästi

allegro                             eloisasti

andante                            käyden

andantino                        kevyesti käyden

animato                           eloisasti

animé                              vilkas

amoroso                          sydämellisesti

amusement                     viehättävästi

a piacere                         vapaasti

appassionato                   intohimoisesti

aprés                                jälkeen

assai, assez                      kyllin

a tempo                           alkuperäisessä tempossa

attacca                             jatketaan ilman keskeytystä

auch                                myös

au mouvement                tempossa

au signe                          merkistä

avec                                kanssa

B

beaucoup                         paljon

ben, bien                          hyvin

breit                                 leveästi

brillante                           loistavasti

brio                                  eloisasti

C

cantabile                         laulavasti

céder                               hidastaen

coda                                lisäke

comodo                           mukavasti

con                                  kanssa

con fuoco                        tulisesti

D

da capo al fine

(d.c. al fine)                    alusta fine -sanaan saakka

dal segno (d.s.)               merkistä lähtien

deciso                             päättäväisesti

delicato                           herkullisesti

dolce                               pehmeästi

doloroso, douleur            tuskaisasti

doucement, doux             pehmeästi

E

e, ed                                 ja

encore                             vielä

en dehors                         korostaen, esille

energico                          energisesti

espressivo                       tunteikkaasti

etwas                               hieman

F

facile                               helppo

fermaatti                          pidäke

feroce                              kiivaasti

fine, fin                           loppu

flessibile                         taipuisasti, notkeasti

forza                               voima

fraseeraus                       jäsentely

frei                                  vapaa

fûnebre                           suru

fuoco                               tuli

furioso                             raivokkaasti

G

gai                                   iloinen

giocoso                            iloisesti

giusto                              sopiva

gracieux                          viehättävästi

grandioso                        ylevästi

grave                               raskaasti, vakavasti

grazioso                          sirosti

J

joyeux                             iloisesti

jubiloso                           juhlallisesti

jusqu´a                            saakka

L

lacrimoso                        valittaen

langsam                          hitaasti

largamento                      leveästi

larghetto                          leveähkösti

largo                                leveästi

lebhaft                             eloisasti

legato, lié                         sitoen

leggiero, léger, leicht      kevyesti

lento, lent                        hitaasti

libero, librement             vapaasti

loco                                 normaalikorkeudelta

lointain                            kaukaa

lo stesso tempo,

l’istesso tempo                samassa tempossa

lustig                               hauskasti

M

ma                                   mutta

maestoso                         juhlallisesti

mais                                mutta

maggiore – minore          duuri – molli

malinconico                    surullisesti

ma non troppo                mutta ei liikaa

marcato                           painottaen

marciale                          marssin tapaan

marquez                          korostaen

même                              sama

meno                               vähemmän

miserere                          säälien

misterioso                       salaperäisesti

mit                                   kanssa

mobile                             liikkuvasti

moderato                         kohtalaisesti

moins                              vähemmän

molto                              paljon

morendo                         häipyen

mosso                             liikkuva

mouvement                     tempo, osa

N

nach                                jälkeen

naïvement                       yksinkertaisesti

nobile                              jalosti

noch                                vielä

non, nicht                        ei

nuovo                              uusi

O

ossia, ou                          tai

ottava alta (8va)              oktaavia korkeammalta

ottava bassa (8vb)           oktaavia matalammalta

P

patetico                           pateettinen

pesante                            raskaasti

petit                                 pieni

peu                                  vähän

peu á peu                        vähitellen

piú                                  enemmän

plaisant                           nautinnollinen

plus                                 enemmän

pochettino                       hiukan

poco                                vähän

poco a poco                    vähitellen

poi                                  sitten, sen jälkeen

pomposo                         juhlallisesti, mahtipontisesti

portato                            erotellen

presque                           melkein

presto                              nopeasti

prima vista                      ensi näkemältä

prima volta                      ensimmäinen kerta

Q

quasi                                melkein

R

rallentando (rall.)            hidastuen

rapido                              nopeasti

retenu                              viivytellen

rinforzando (rf tai rfz)     voimakkaasti korostaen

risoluto                            päättäväisesti

ritardando (rit.)                hidastuen

ritenuto                            hitaasti

rubato                              vapaasti

ruhig                                rauhallisesti

S

sans                                 ilman

scherzando                      leikkisästi

schnell                             nopeasti

schweigt                          vaieten

secco                               kuiva

seconda volta                  toinen kerta

segno                               merkki

sehr                                 erittäin

semplice                          yksinkertainen

sempre                             aina, yhä

senza                                ilman

serieux                             vakavasti

serrez                               nopeuttaa

seul                                  yksin

sforzando (sf tai sfz)       äkkiä korostaen

simile                              samalla tavalla

si replica                          kerrataan

smorzando (smorz.)        häipyen

soave                               suloisesti

sonabile                           sointuisasti

sostenuto                         pidätellen

sotto voce                        hiljaisella äänellä

souple                              joustavasti

soutenu                            pitkittäen, sitkeästi

spiritoso                          henkevästi

stentando, stentato          laahaten, vitkastellen

stesso                              sama

stretto                              nopeutunut tempo

stringendo (string.)         kiihtyen, muuttuen vähitellen nopeammaksi

subito (sub.)                    äkkiä

T

tacet                                 tauko

tanto                                 liikaa

tendre                               hellästi

tenuto                               pidätellen

toujours                            aina

tous                                  kaikki

tranquillo                         rauhallisesti

traurig                              surullisesti

trés                                   hyvin

triste                                 surullinen

troppo                              liikaa

tutti                                  kaikki

U

uguale                             tasainen

unisono                           yksiäänisesti

un peu                             hieman

V

veloce                             nopeasti

vif, vive, vite                  nopeasti

vivace, vivacitá              eloisasti

voce, voice                     ääni

volante                           lennokkaasti

Z

zeitmass                          tempo

ziemlich                          melko

zu                                    liian