ABC

EMOn oboistin ABC

Tervetuloa oboen maailmaan. Oboe on monivivahteinen ja antoisa instrumentti, jota oppii soittamaan harjoittelemalla säännöllisesti (päivittäin).

Soittamiseen tarvitaan myös rohkea ja periksi antamaton mieli sekä avoimet korvat ja avara sydän.

Pelisäännöt

Yhteiset pelisäännöt auttavat opettajaa ja oppilasta saavuttamaan molemminpuoliset tavoitteet mahdollisimman sujuvasti. Selviytyminen musiikkiopiston laajan oppimäärän vaatimuksista ei tuota oppilaalle ongelmia, kun oppitunneilla käynti on säännöllistä ja kotiharjoittelu riittävää.

Oppitunnit

Opettaja laatii lukujärjestyksen, jota noudattamalla viikoittaiset oppitunnit toteutuvat. Koska opettajan aikataulu on hyvin tiivis, tuntien mahdolliset siirrot ja peruutukset tulee tehdä ajoissa, eikä ilmoittamatta saa olla poissa. Jos oppilas joutuu peruuttamaan tuntinsa, opettaja ei ole velvollinen järjestämään korvaavaa tuntia. Mikäli oppilas peruuttaa tuntinsa hyvissä ajoin (vähintään viikkoa aikaisemmin), voidaan neuvotella onnistuuko tunnin korvaaminen jonain muuna ajankohtana. Jos vakioaikaa täytyy vaihtaa esim. koulun jaksojen vaihtuessa, tiedon tulisi olla opettajalla jo kahta viikkoa aikaisemmin. Tunnin peruuntuessa opettajasta johtuvasta syystä on oppilaalla oikeus korvaavaan tuntiin.

Kokonaispaketti

Yksilöoppitunnin pituus on pääaineisilla oboisteilla 45–60 minuuttia viikossa oppilaan ahkeruuden ja edistyneisyyden mukaan. Opintojen eri vaiheissa työskentely voi myös tapahtua esimerkiksi työpajoissa, periodeina, projekteina, ryhmätunteina,  erilaisten kurssien seuraamisena tai konserttien kuuntelemisena. Nämä kaikki ovat osa opetusta, kuten yksilöopetukseen sisältyvät säestysharjoituksetkin. Musiikkiopisto-opintojen kokonaispakettiin kuuluvat yksilötuntien lisäksi musiikin perusteet, yhteissoitto ja valinnaisaineet. Monille oboisteille nimenomaan orkesteri- ja muu yhteissoitto on se ydin, joka tekee harrastuksesta mielekkään ja innostaa opiskelemaan eteenpäin.

Opetuspaikka

EMOlla on opetusta Tapiolassa Espoon kulttuurikeskuksessa, Kellopeli-rakennuksessa ja lähistön koulujen tiloissa.

Esiintymiset

Musiikki tuo iloa paitsi soittajalle itselleen, myös kuulijoille. Esiintyminen onkin erottamaton osa musiikinopiskelua. Musiikkiopisto järjestää runsaasti konsertteja, oppilasiltoja ja muita tilaisuuksia, joissa jokainen oppilas vuorollaan soittaa. Säännöllisten esiintymisten tavoitteena on tottua soittamaan yleisölle mahdollisesta pienestä jännityksestä huolimatta. Opiskeluun kuuluu myös olennaisena osana toisten oppilaiden esitysten kuuntelu, joten konsertista ei kannata poistua heti oman osuutensa jälkeen.

Kotiharjoittelu

Hyvän edistymisen salaisuus piilee säännöllisessä kotiharjoittelussa. On paljon helpompaa aloittaa harjoittelu, jos se toistuu suunnilleen samaan aikaan joka päivä. Joillekin sopii soittaminen aamulla silloin, kun koulu alkaa myöhemmin, toisille soittaminen illalla, kun yöpuku on jo päällä.

Kotiharjoittelun ohjeita:

–  3–4 kertaa viikossa on riittävästi, jos harjoittelu on tehokasta. Silloin lihakset ja muisti kehittyvät, mikä on kaiken oppimisen perusta.

–  5–7 kertaa viikossa on vielä parempi. Viikon aikana on hyvä pitää yksi vapaapäivä, jolloin mieli ja lihakset saavat levätä ja rentoutua.

–  Yleensä 8-9 -vuotias edistyy mukavasti 20 minuutin päivittäisen harjoittelun myötä, 10–12 -vuotiaalle riittää 30–40 minuuttia, ja yli 13-vuotias edistyy 50–60 minuutin harjoittelulla hyvin.

Vaikka harjoittelu ei aina tuntuisikaan houkuttelevalta, se on lopulta palkitsevaa ja ylläpitää soittomotivaatiota. Ilman järjestelmällistä harjoittelua ei edistymistä tapahdu, oppiminen loppuu, ja ennemmin tai myöhemmin kiinnostus soittamiseen lakkaa.

Entä lomalla?        

Säännölliseen harjoitteluun tulee yleensä katkoksia lomilla, mutta esimerkiksi kesäleirit ja -kurssit ovat monin tavoin innostavia ja hyväksi opinnoille. Opettaja antaa neuvoja sopivan leirin löytämiseksi sekä ohjeita oikeanlaiseen itsenäiseen harjoitteluun myös lomien aikana.

Nuotit, nuottiteline ja muut tarvikkeet

Oppilaat tarvitsevat opintoihinsa oikeat nuotit. Pelkästään valokopioista soittaminen on tekijänoikeuslainsäädännön vastaista. Omien nuottikirjojen hankkiminen tukee opintojen systemaattista etenemistä ja auttaa tiedostamaan oppimistavoitteet.

Nuotteja voi ostaa esimerkiksi seuraavista liikkeistä:

Ostinato, Musiikkitalo, Mannerheimintie 13a, Helsinki, 020 7070443, www.ostinato.fi

F-Musiikki, Kaisaniemenkatu 7, Helsinki, 010 3207 430, www.f-musiikki.fi

F-Musiikki, Finnoonlaaksontie 9 (kauppakeskus Merituuli) , Espoo, 010 3207480 (vain tilaamalla) www.f-musiikki.fi

Nuotteja voi tilata myös netistä, jolloin ne tulevat suoraan kotiin muutamassa päivässä. Nettikauppoja ovat mm.

www.ostinato.fi

www.juneemerson.co.uk

www.musicroom.com

www.sheetmusicplus.com

Petrucci Music Librarystä löytyy paljon nuotteja, joita voi printata itselleen:  imslp.org

Jos opettaja joutuu kopioimaan oppilaalle esimerkiksi harjoitusmateriaalia tai osia sävellyksistä, maksu on A4-sivulta 20 senttiä ja A3-sivulta 40 senttiä. Maksut on toimitettava kansliaan heti kun nuotit on saatu.

Oppilas tarvitsee kotiharjoitteluun nuottitelineen, metronomin ja peilin. Opintojen edetessä myös viritysmittari on hyvä apuväline. Kaikkia soitintarvikkeita voi ostaa mm. Helsingin ja Espoon F-Musiikista ja Soitin Laineelta (Pohjoinen Rautatiekatu 11, 00100 Helsinki, 0290 80 2440 www.soitinlaine.fi).

Oboen huolto

Oboe kannattaa pitää hyvässä kunnossa kuivaamalla ja puhdistamalla se joka soittokerran jälkeen. Puisen oboen öljyäminen on tarpeen aika ajoin. Jos oboesi kaipaa huoltoa tai jostain syystä se ei enää toimi kunnolla, ota ensin yhteyttä opettajaasi, niin hän arvioi huollon tarpeellisuuden.

Oboehuoltoja tekevät:

Rohi Oy – Puhallinsoitinkorjaamo, Vuorikatu 21, Lahti, 020 739 4040  puhallinkorjaamo@rohi.fi  www.rohi.fi 

F-Musiikki  Helsinki  (puhallinsoitinkorjaaja Jarmo Parkusjärvi www.parkusjarvi.fi)

Puhallinsoitinkorjaaja Jarmo Parkusjärvi, Åkerlundinkatu 6 A (1. krs), 33100 Tampere, (03) 212 8699  jarmo@parkusjarvi.fi  www.parkusjarvi.fi

Muut harrastukset

EMOn oppilailla on paljon muitakin harrastuksia, ja tuemme mielellämme heidän monipuolista kehitystään. Jos kuitenkin soitonopiskelu kilpailee nuoren ajasta usean muun vaativan harrastuksen kanssa, käy helposti niin, että säännölliseen ja keskittyneeseen kotiharjoitteluun ei riitä aikaa. Oppilaan tulisi kyetä osallistumaan soittotuntien ja musiikin perusteiden opiskelun lisäksi myös orkesteriin ja kamarimusiikkiin. Jos yhteissoitto toteutetaan projektiluonteisena, olisi silloin löydyttävä joustavuutta olla poissa muista harrastuksista, aivan kuten musiikkiopistokin joustaa erilaisten tapahtumien sattuessa toimintamme kanssa päällekkäin. Opettajat pyrkivät tiedottamaan projekteista ja tiiviimmistä harjoitusperiodeista hyvissä ajoin, jotta oppilaiden aikataulujen yhteensovittaminen olisi helpompaa.

Informaatio

Vanhempien rooli ”perheen nuoren muusikon” tukijoina ja kannustajina on ensiarvoisen tärkeä. Vanhempien yhteydenpito opettajaan on toivottavaa, ja se on sitä tärkeämpää, mitä nuoremmasta oppilaasta on kysymys.

Oboistien ajankohtainen tiedotus löytyy näiltä sivulta.

Oboistien orkesterit

Intro        vasta-alkajien puhallinorkesteri, harjoitukset maanantaisin klo 17-18

Medium   2- ja 3-tasoisten puhallinorkesteri, harjoitukset maanantaisin klo 16.15-18

ENPO     Espoon nuorisopuhallinorkesteri on TNS:ään valmentava puhallinorkesteri,  3- ja 4-tason oppilaat, harjoitukset maanantaisin klo 18-20

TNS        Tapiolan nuoret sinfonikot (4-tason ja syventäviä opintoja suorittavat oboistit, joilla on edellytykset toimia sinfoniaorkesterissa ja jotka ovat osallistuneet ENPOn toimintaan), joht. Erkki Lasonpalo, intendentti Ninni Sulva  Tapiolan Nuoret Sinfonikot

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Oboistin opintojen kulku

EMOn opetussuunnitelmassa painotetaan oppilaslähtöisyyttä ja oppilaan roolia aktiivisena toimijana omassa oppimisessaan. Perusopintojen kesto on 6-9 vuotta, syventävien opintojen kesto on 2-4 vuotta. Opintojen päätteeksi tehdään lopputyö, joka voi muodostua erilaisista kokonaisuuksia tai keskittyä tiettyyn syvennettyyn osaamiseen.

Näiden opintojen jälkeen hyvin menestyneet oboistit voivat hakea ammattiopintoihin tai jatkaa Espoon musiikkiopistossa lisäopetuksessa.

EMOn opetussuunnitelma

Musiikkiopiston lisäopetus

EMOssa voidaan antaa musiikkiopistotason opintojen jälkeistä lisäopetusta opinnoissaan hyvin menestyneille oppilaille. Tällöin kullekin oppilaalle laaditaan vuosittain henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa tavoitteena on esim. Sibelius-Akatemian ohjelmistosuoritus. Koska Espoon musiikkiopisto ei ole ammattiin valmistava oppilaitos, tällä suorituksella ei ole virallista statusta. Se on kuitenkin osoitus oppilaan kyvystä sitoutua pitkäjänteisiin opintoihin ja saavuttaa vaativiakin tavoitteita.

Intensiiviopetus

Intensiiviopetus on niitä oppilaita varten, joiden motivaatio, valmiudet, harjoittelumäärät ja tavoitteet ovat korkealla, esim. ammattiopinnoissa, kilpailuissa tms. Tällöin he voivat vuodeksi kerrallaan anoa pidempää yksilötuntia (60-90 min.). Pääaineen opettajan johdolla suunnitellaan tavoitteiden saavuttamista parhaiten tukeva intensiivinen opintosuunnitelma yhteissoittoineen ja musiikin hahmotusaineineen.
Aikuisten opetus
Musiikin laajan oppimäärän perus- ja/tai syventävät opinnot pyritään lähtökohtaisesti saamaan valmiiksi ennen 20 ikävuotta. Mikäli opinnot ovat vielä kesken oppilaan täyttäessä 20, on hänellä mahdollisuus jatkaa kesken olevia opintojaan vuosi kerrallaan pääsääntöisesti enintään neljän vuoden ajan. Aikuisten opetuksessa noudatetaan musiikin laajan oppimäärän tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä. Oppilaitos harkitsee opintojen jatko-oikeuden vuosittain ottaen huomioon opinnoissa edistymisen ja tavoitteellisuuden. Oppilas voidaan siirtää aikuislinjalle, jolloin lukukausimaksu on hieman korkeampi.
Hyväksiluku
Aikaisemmat muualla suoritetut musiikin laajan oppimäärän opinnot hyväksiluetaan. Tarvittaessa valmiuksia täydennetään opintojen sujuvan jatkon varmistamiseksi. Muista hankituista taidoista voidaan antaa näyttö ja ne voidaan lukea opinnoissa hyväksi.
Näyttökonsertti  ja lopputyö (->)

Esiintymiset rytmittävät opiskelua. Näyttökonsertti ja lopputyö ei ole päämäärä sinänsä vaan osoitus saavutetusta taidosta. On harjoiteltava ja kehityttävä, kunnes harjoiteltu ohjelmisto sujuu niin hyvin, että opettajan mielestä on mahdollista esittää laajempi ohjelmakokonaisuus ja siirtyä seuraavalle tasolle. Näyttökonserttiin ja lopputyöhön valmistautuminen opettaa oppilasta tekemään työtä pitkäjänteisesti ja määrätietoisesti sekä antaa valmiuksia laajojen musiikillisten kokonaisuuksien hallintaan ja ilmaisuvoimaiseen esittämiseen. Tarkoituksena on myös rohkaista oppilasta oman musiikillisen identiteettinsä etsimisessä. Näyttökonsertista ja lopputyöstä saatu kokemus ja rakentava palaute kannustavat asettamaan jälleen uusia tavoitteita.

Lyhyesti arvioinnista

Perusopintojen instrumenttivalmiudet 4 -opintojakson näytön ja syventävien opintojen lopputyön arvioi oman opettajan lisäksi kaksi muuta opettajaa, muita näyttöjä yksi muu opettaja. Opinnot arvioidaan sanallisesti ja ne kirjataan opintorekisteriin.
Arvioinnin kohteet ja kriteerit näyttökonserteissa
Instrumenttiopintojen näytöissä arvioinnin kohteena ovat instrumentin hallinta sekä esittäminen ja ilmaiseminen. Muiden opintojen arviointi perustuu opintoihin osallistumiseen ja niissä toteutuvaan vuorovaikutukseen.