ABC

 

EMOn oboistin ABC

Tervetuloa oboen maailmaan. Oboe on monivivahteinen ja antoisa instrumentti, jota oppii soittamaan harjoittelemalla säännöllisesti (päivittäin).

Soittamiseen tarvitaan myös rohkea ja periksi antamaton mieli sekä avoimet korvat ja avara sydän.

Pelisäännöt

Yhteiset pelisäännöt auttavat opettajaa ja oppilasta saavuttamaan molemminpuoliset tavoitteet mahdollisimman sujuvasti. Selviytyminen musiikkiopiston laajan oppimäärän vaatimuksista ei tuota oppilaalle ongelmia, kun oppitunneilla käynti on säännöllistä ja kotiharjoittelu riittävää.

Oppitunnit

Opettaja laatii lukujärjestyksen, jota noudattamalla viikoittaiset oppitunnit toteutuvat. Koska opettajan aikataulu on hyvin tiivis, tuntien mahdolliset siirrot ja peruutukset tulee tehdä ajoissa, eikä ilmoittamatta saa olla poissa. Jos oppilas joutuu peruuttamaan tuntinsa, opettaja ei ole velvollinen järjestämään korvaavaa tuntia. Mikäli oppilas peruuttaa tuntinsa hyvissä ajoin (vähintään viikkoa aikaisemmin), voidaan neuvotella onnistuuko tunnin korvaaminen jonain muuna ajankohtana. Jos vakioaikaa täytyy vaihtaa esim. koulun jaksojen vaihtuessa, tiedon tulisi olla opettajalla jo kahta viikkoa aikaisemmin. Tunnin peruuntuessa opettajasta johtuvasta syystä on oppilaalla oikeus korvaavaan tuntiin.

Kokonaispaketti

Yksilöoppitunnin pituus on pääaineisilla oboisteilla 45–60 minuuttia viikossa oppilaan ahkeruuden ja edistyneisyyden mukaan. Opintojen eri vaiheissa työskentely voi myös tapahtua esimerkiksi työpajoissa, periodeina, projekteina, ryhmätunteina,  erilaisten kurssien seuraamisena tai konserttien kuuntelemisena. Nämä kaikki ovat osa opetusta, kuten yksilöopetukseen sisältyvät säestysharjoituksetkin. Musiikkiopisto-opintojen kokonaispakettiin kuuluvat yksilötuntien lisäksi musiikin perusteet, yhteissoitto ja valinnaisaineet. Monille oboisteille nimenomaan orkesteri- ja muu yhteissoitto on se ydin, joka tekee harrastuksesta mielekkään ja innostaa opiskelemaan eteenpäin.

Opetuspaikka

EMOlla on opetusta Tapiolassa Espoon kulttuurikeskuksessa, Kellopeli-rakennuksessa ja lähistön koulujen tiloissa.

Esiintymiset

Musiikki tuo iloa paitsi soittajalle itselleen, myös kuulijoille. Esiintyminen onkin erottamaton osa musiikinopiskelua. Musiikkiopisto järjestää runsaasti konsertteja, oppilasiltoja ja muita tilaisuuksia, joissa jokainen oppilas vuorollaan soittaa. Säännöllisten esiintymisten tavoitteena on tottua soittamaan yleisölle mahdollisesta pienestä jännityksestä huolimatta. Opiskeluun kuuluu myös olennaisena osana toisten oppilaiden esitysten kuuntelu, joten konsertista ei kannata poistua heti oman osuutensa jälkeen.

Kotiharjoittelu

Hyvän edistymisen salaisuus piilee säännöllisessä kotiharjoittelussa. On paljon helpompaa aloittaa harjoittelu, jos se toistuu suunnilleen samaan aikaan joka päivä. Joillekin sopii soittaminen aamulla silloin, kun koulu alkaa myöhemmin, toisille soittaminen illalla, kun yöpuku on jo päällä.

Kotiharjoittelun ohjeita:

–  3–4 kertaa viikossa on riittävästi, jos harjoittelu on tehokasta. Silloin lihakset ja muisti kehittyvät, mikä on kaiken oppimisen perusta.

–  5–7 kertaa viikossa on vielä parempi. Viikon aikana on hyvä pitää yksi vapaapäivä, jolloin mieli ja lihakset saavat levätä ja rentoutua.

–  Yleensä 8-9 -vuotias edistyy mukavasti 20 minuutin päivittäisen harjoittelun myötä, 10–12 -vuotiaalle riittää 30–40 minuuttia, ja yli 13-vuotias edistyy 50–60 minuutin harjoittelulla hyvin.

Vaikka harjoittelu ei aina tuntuisikaan houkuttelevalta, se on lopulta palkitsevaa ja ylläpitää soittomotivaatiota. Ilman järjestelmällistä harjoittelua ei edistymistä tapahdu, oppiminen loppuu, ja ennemmin tai myöhemmin kiinnostus soittamiseen lakkaa.

Entä lomalla?        

Säännölliseen harjoitteluun tulee yleensä katkoksia lomilla, mutta esimerkiksi kesäleirit ja -kurssit ovat monin tavoin innostavia ja hyväksi opinnoille. Opettaja antaa neuvoja sopivan leirin löytämiseksi sekä ohjeita oikeanlaiseen itsenäiseen harjoitteluun myös lomien aikana.

Nuotit, nuottiteline ja muut tarvikkeet

Oppilaat tarvitsevat opintoihinsa oikeat nuotit. Pelkästään valokopioista soittaminen on tekijänoikeuslainsäädännön vastaista. Omien nuottikirjojen hankkiminen tukee opintojen systemaattista etenemistä ja auttaa tiedostamaan oppimistavoitteet.

Nuotteja voi ostaa esimerkiksi seuraavista liikkeistä:

Ostinato, Tykistönkatu 7, Helsinki, (09) 443 116, www.ostinato.fi

F-Musiikki, Kaisaniemenkatu 7, Helsinki, 010-3207 430, www.f-musiikki.fi

F-Musiikki, Martinsillantie 10, Espoo, (09) 455 5299 (vain tilaamalla)

Nuotteja voi tilata myös netistä, jolloin ne tulevat suoraan kotiin muutamassa päivässä. Nettikauppoja ovat mm.

www.ostinato.fi

www.juneemerson.co.uk

www.musicroom.com

www.sheetmusicplus.com

Jos opettaja joutuu kopioimaan oppilaalle esimerkiksi harjoitusmateriaalia tai osia sävellyksistä, maksu on A4-sivulta 20 senttiä ja A3-sivulta 40 senttiä (keväällä 2011). Maksut on toimitettava kansliaan heti kun nuotit on saatu.

Oppilas tarvitsee kotiharjoitteluun nuottitelineen, metronomin ja peilin. Opintojen edetessä myös viritysmittari on hyvä apuväline. Kaikkia soitintarvikkeita voi ostaa mm. Helsingin ja Espoon F-Musiikista, Woodwindsiltä ja Soitin Laineelta (tiedot kohdassa Oboen huolto).

Oboen huolto

Oboe kannattaa pitää hyvässä kunnossa kuivaamalla ja puhdistamalla se joka soittokerran jälkeen. Puisen oboen öljyäminen on tarpeen aika ajoin. Jos oboesi kaipaa huoltoa tai jostain syystä se ei enää toimi kunnolla, ota ensin yhteyttä opettajaasi, niin hän arvioi huollon tarpeellisuuden.

Oboehuoltoja tekevät:

Woodwinds, Albertinkatu 17, Helsinki, 09-6812150  www.woodwinds.fi

Soitin Laine, Pohjoinen Rautatienkatu 11, Helsinki, 09-43668444 www.soitinlaine.fi

Rohi Oy – Puhallinsoitinkorjaamo, Vuorikatu 21, Lahti, 020 739 4040  www.rohi.fi

F-Musiikki  Helsinki  (puhallinsoitinkorjaaja Jarmo Parkusjärvi www.parkusjarvi.fi)

Muut harrastukset

EMOn oppilailla on paljon muitakin harrastuksia, ja tuemme mielellämme heidän monipuolista kehitystään. Jos kuitenkin soitonopiskelu kilpailee nuoren ajasta usean muun vaativan harrastuksen kanssa, käy helposti niin, että säännölliseen ja keskittyneeseen kotiharjoitteluun ei riitä aikaa. Oppilaan tulisi kyetä osallistumaan soittotuntien ja musiikin perusteiden opiskelun lisäksi myös orkesteriin ja kamarimusiikkiin. Jos yhteissoitto toteutetaan projektiluonteisena, olisi silloin löydyttävä joustavuutta olla poissa muista harrastuksista, aivan kuten musiikkiopistokin joustaa erilaisten tapahtumien sattuessa toimintamme kanssa päällekkäin. Opettajat pyrkivät tiedottamaan projekteista ja tiiviimmistä harjoitusperiodeista hyvissä ajoin, jotta oppilaiden aikataulujen yhteensovittaminen olisi helpompaa.

Informaatio

Vanhempien rooli ”perheen nuoren muusikon” tukijoina ja kannustajina on ensiarvoisen tärkeä. Vanhempien yhteydenpito opettajaan on toivottavaa, ja se on sitä tärkeämpää, mitä nuoremmasta oppilaasta on kysymys.

Oboistien ajankohtainen tiedotus löytyy näiltä sivulta.

Oboistien orkesterit

Intro        vasta-alkajien puhallinorkesteri

Medium   PT 1 ja PT 2 -tasoisten puhallinorkesteri

ENPO     Espoon nuorisopuhallinorkesteri on TNS:ään valmentava puhallinorkesteri,  tasoltaan PT 2  ja PT 3

TNS        Tapiolan nuoret sinfonikot (PT 3 ja MOT -tasoiset oboistit, joilla on edellytykset toimia sinfoniaorkesterissa ja jotka ovat osallistuneet ENPOn toimintaan).

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Oboistin opintojen kulku

Perustaso

oboensoiton PT 1   musiikin perusteet PT 1   Intro/Medium/yhtyeet

oboensoiton PT 2   musiikin perusteet PT 2   Medium/ENPO/yhtyeet

oboensoiton PT 3   musiikin perusteet PT 3   ENPO/yhtyeet

                              musiikkitiedon PT

Musiikkiopiston perustason (PT) päättötodistus (opintoaika enintään 8 vuotta)

   * * * * * * * * * *

Musiikkiopistotaso

oboensoiton MOT   säveltapailun MOT             ENPO/TNS/yhtyeet

                   teorian MOT

                   harmonian MOT tai/ja

                   musiikkitiedon MOT

Musiikkiopistotason (MOT) päättötodistus (opintoaika enintään 4 vuotta)

    * * * * * * * * * *

Näiden opintojen jälkeen hyvin menestyneet oboistit voivat hakea ammattiopintoihin tai jatkaa musiikkiopistossamme lisäopetuksessa.

Musiikkiopiston lisäopetus

EMOssa voidaan antaa musiikkiopistotason opintojen jälkeistä lisäopetusta opinnoissaan hyvin menestyneille oppilaille. Tällöin kullekin oppilaalle laaditaan vuosittain henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa tavoitteena on oboensoiton C-kurssi. Koska Espoon musiikkiopisto ei ole ammattiin valmistava oppilaitos, tällä suorituksella ei ole virallista statusta. Se on kuitenkin osoitus oppilaan kyvystä sitoutua pitkäjänteisiin opintoihin ja saavuttaa vaativiakin tavoitteita.

Tasosuoritukset (->)

Esiintymiset ja tasosuoritukset rytmittävät opiskelua. Tasosuoritus ei ole päämäärä sinänsä vaan osoitus saavutetusta taidosta. On harjoiteltava ja kehityttävä, kunnes harjoiteltu ohjelmisto sujuu niin hyvin, että opettajan mielestä on mahdollista tehdä tasosuoritus ja siirtyä seuraavalle tasolle. Tasosuoritukseen valmistautuminen opettaa oppilasta tekemään työtä pitkäjänteisesti ja määrätietoisesti sekä antaa valmiuksia laajojen musiikillisten kokonaisuuksien hallintaan ja ilmaisuvoimaiseen esittämiseen. Tarkoituksena on myös rohkaista oppilasta oman musiikillisen identiteettinsä etsimisessä. Tasosuorituksesta saatu kokemus ja rakentava palaute kannustavat asettamaan jälleen uusia tavoitteita. Tasosuorituskäytäntö on valtakunnallinen, ja tavoitteet ovat kaikille ja kaikenikäisille yhteiset.

Lyhyesti arvioinnista

Tasosuoritusta on kuuntelemassa oman opettajan lisäksi 2–3 muuta opettajaa.  Oma opettaja ottaa arvioinnissa huomioon myös tuntiosaamisen. Muut lautakunnan jäsenet arvioivat ainoastaan kuulemaansa. Lautakunta antaa arvioinnin jälkeen suullisen palautteen, ja oma opettaja kirjoittaa myöhemmin kirjallisen palautteen oppilaan opintokirjaan. Arvioinnin tärkein tehtävä on auttaa ja tukea oppilaan työskentelyä musiikin parissa.

Arvosanat

1  hyväksytty

2  tyydyttävä

3  hyvä

4  kiitettävä

5  erinomainen

PT 1

Arvioinnissa kiinnitetään huomiota soittoasentoon, hengitykseen, ansatsiin, äänenmuodostukseen, sävelpuhtauteen ja artikulaatioon. Myös kappaleiden luonteiden toteutus ja esiintyminen ovat tärkeitä.

Arviointi: suoritettu / uusittava

PT 2

Arvioidaan rekisterien hallintaa, dynamiikan vaihtelua, sävelpuhtautta, artikulaatiota, fraseerausta, musiikillista ilmaisua ja yhteissoitollisia valmiuksia. Oboeopiskelija on jo tutustunut oboen röörintekoon.

Arviointi: suoritettu / uusittava, halutessaan opiskelija saa myös numeroarvosanan

PT 3

Tämä on perustason päättösuoritus, joten kaikkien oboensoiton perusasioiden tulisi olla kunnossa. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota dynamiikan, artikulaation, agogiikan, äänen värien käytön ja musiikillinen ilmaisun monipuolisuuteen sekä kamarimusiikillisiin valmiuksiin ja esitettävän kokonaisuuden hallintaan. Vibraton tulisi olla mausteena äänen värissä. Oppilas osaa tehdä itse röörejä. Oppilas on saanut eväät elinikäiseen musiikin harrastamiseen.

Arviointi: 1–5

MOT

Oppilas on saanut valmiudet lisäopintoihin. Hän kykenee itsenäiseen taitojen ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Perustasolla saadut opit ovat hioutuneet edelleen. Arvioinnissa painotetaan sitä, miten monipuolisesti ja persoonallisesti soittaja hyödyntää näitä taitoja tulkitessaan musiikkia. Hän valmistaa tasosuorituksesta konsertinomaisen tilaisuuden.

Arviointi: 1–5